The Grandparents I
The Grandparents I, 1968-69, oil